Familien Rasmussens historie

Min fars familie stammer på hans fars side fra Teestrup sogn, Skuderløse by i Sorø Amt.

Det virker nærmest som om familen har befolket Skuderløse.

Hans farfar og farmor var fætter og kusine på deres mødres side og samtidig var hans oldefar nevø til hans far. (han var søn af hans halvsøster).

Onkel og nevø havde således giftet sig med hver sin søster. Man kan ikke lade være med at tænke lidt på indavl.

Hans tipoldefar Herman Andersen der var gårdmand i Skuderløse mistede i perioden 1822-1825 4 børn. To af dem med 1 dags mellemrum.

På hans mødrene side kom familien fra Roskilde egnen. Han var selv født i Reerslev.
Hans morfar var skomager og havde selv bygget sit hus i 1900.
Dette overtog datteren og svigersønnen, da morfaren døde af den spanske syge i 1920.