Krigen 1864

Jansen familien var også repræsenteret ved krigen i 1864. Johan Kasper Jansen var født i Slesvig og kom med sine forældre til Lystrup Hovedgård og senere til Våbensted på Lolland. Han var med i 22. regiment, 2 kompagni, netop det regiment bogen Slagtebænk Dybbøl beskriver. Johan blev indkaldt i januar 64 og blev taget til fange den 18. april 1864, da tyskerne brød igennem skanse 2. Han kom igennem krigen uden at blive såret fysisk.

I 1876 kunne man ansøge om at få en erindringsmedalje, hvilket Johan også gjorde sammen med 2100 andre.

Johan og hustruen Sidsel Adamsdatter fik en datter i 1860 og i 1863 blev oldemor Henriette Andrea Jansen født. Johan drog således i krig efterladene sin unge kone og to små børn på Lolland. Efter hans hjemkomst fik familien i december 1865 en søn og derudover yderligere 3 børn.

Om han fik ar på sjælen vides ikke, men han hængte sig selv i 1813 i en alder af 83.

1864medalje forside 1864medalje bagside

Klik på medaljerne for at se dem i større opløsning.