Fakta om Kristine Kristensen (Christine Christensen), født 1892 i Østervang, Randers

Alt tyder på at dette er Ruth Edith Jansens biologiske mor. Jeg mangler dog at kunne placere hende i Roskilde i 1917-18.

Nedenstående er lidt fakta om hende:

Kristine Kristensen født 7.12.1892 i Randers, Østervang. Døbt i Skt. Mortens Kirke. Forældrene er Thomas Christensen, født i Lem sogn og Maren Sørensdatter født i Kneisted sogn.

Folketælling 1901 bor hos forældre i Randers Købstad med søskende: Malene og Ane Marie.

Folketælling 1906 bor hos forældrene i Randers, Østervang.

Folketælling 1911 Tjenestetyende hos Christen Sørensen Støvring i Lem Sogn.

1913 føder Kristine et uægte barn Thora Marie. Barnet er undfanget i Lem, hvor hun tjener og faderen er udlagt som Christen Schjødt barnefødt i Kærby sogn. Han tjener ligeledes i Lem sogn. Han har desuden en anden faderskabssag kørende i samme sogn, hvor han har besovet sin husbonds datter.

Thora Marie kommer i pleje hos sine bedsteforældre i Østervang.

Folketælling 1916 tjener hun hos Sven Nielsen Ougstrup i Lem sogn.

1918 formodes hun at være i Roskilde, Skt. Jørgensbjerg, hvor hun føder en datter, anført i Roskilde amts lægekreds den 14. 12.1918. Hun angives at være ugift, 26 år, bor Københavnsvej 8 og har haft 1 tidligere fødsel.

1919 er der udført en adoptionssag for Kristian Mortensen i Skt. Jørgensbjerg. I denne sag fremgår det at moderen til barnet er Kristine Kristensen og faderen udlagt som Karl Hansen tjenestekarl i Roskilde.

Ved sagen afslutning i maj 1919 oplyses det at Kristine Kristensens opholdssted er Romalt i Kristrup ved Randers og Karl Hansen opholder sig i Erslev, Hadsten.

Der er ingen Kristine Kristensen født 1892 i Romalt, den eneste der kan være tale om i den omegn, er Kristine Kristensen født 7.12.1892. Alt tyder på at dette er Ruth Edith Jansens biologiske mor.

I folketællingen 1921 opholder hun sig hos Søren Bonde i Kousted og det er anført at hun kommer fra Randers i 1919. Desuden bor hendes søster Anne Marie i Romalt, hvor hun har angivet at hun opholder sig i maj 1919.

Hun bliver gift med Rasmus Larsen Rasmussen den 5. november 1922 i Sankt Peders sogn. De bosætter sig i Voldum og får to børn: Alfred 1923 og Margit Rasmine 1925.

Kristine dør den 7. februar 1972 i Nielstrup, Rud sogn. Rasmus dør 26. marts 1978. De bor det meste af deres liv i Voldum sogn.

Fra Hadsten Lokalarkiv:

I n. Enevoldsens bog om Træk af Voldum sogn Historie, fortælles side 113:

Nielstrupvej 12, Matr. 9a, Hvalløs by, Voldum sogn

1922 køber Rasmus Lassen Rasmussen fra Bramstrup gården. Han er gift med Kirsten (fejl for Kristine) Christensen. Kort efter overtagelsen nedbrændte bygningerne, der lå i nærheden af matr. 2 og ejendommen blev opført på dens nuværende plads.

1961 overtoges den af sønnen Alfred Rasmussen, f. 12 dec. 1923, gift med Ebba Hansen, født på Alstrupgård.

Alfred døde 1968 og i 1970 solgte enken til Preben Munk.