Familien MØGELMOSEs historie

maren rasmussen og anders moegelmose

Maren Kirstine Rasmussen og Anders Christian Møgelmose

Einar bliver født den 19. juni 1904 i Dronninglund uden for ægteskabet. Anført i kirkebogen ved Einars dåb:

Einar Christian Jensen Try Hede. Ugifte Maren Kirstine Rasmussen på Try hede, 21 år. Udlagt barnefader Anders Christian Jensen, tjenestekarl i Vester Hassing.

De bliver gift ½ år efter den 9. december 1904:

kirkebog

Dronninglund Kirkebog 9. december 1904

I 1910 ændrer Anders far Mikkel efternavn fra Jensen til Møgelmose. Navnet stammer fra hans gård "Møgelmoseminde " lige udenfor Dronninglund i Møgelmose. (ifølge skrivelse af 1. september 1910 fra Dronninglunds Herredskontor er der meldt bevilling til at føre navnet Møgelmose i stedet for Jensen). Hans sønner overtog ligeledes navnet. Ingeborg var således den sidste, der blev døbt med navnet Jensen, resten er døbt Møgelmose.

I 1905 flytter de til Jerslev sogn på en lille gård eller husmandssted på Jerslev Mark. Her bliver Jens født, og snart efter kommer en vældig stor børneflok med 1 år til 1½ år imellem.

Deres hjem i Jerslev brændte i 1916-17. En gnist fra skorstenen antændte stråtaget så alt nedbrændte. Henning fortæller at det vigtigste var at redde børnene og så dyrene, en hest, seks køer og en del grise. Naboerne kom løbende for at hjælpe med at slukke, men det var håbløst, da der kun var vand fra én brønd og brandsprøjter fandtes ikke på den tid. Børnene blev anbragt hos naboer til der blev bygget nyt hus. Da Edith bliver døbt er der anført i Kirkebogen i Hallund, at hun er født i Jerslev Mark i december 1917, men at familien bor i Smedegården i Hallund ved dåben den 14. juli 1918. Smedegaarden i Hallund var på 35 tønder land. Der var to heste, tolv køer og en hel del større og små grise, store marker helt ned til åen og en stor lade med vindmotor. Ifølge Henning var det en dejlig gård. Her boede de i 4 år.

Anders bror Martinus var murermester, og satte et stort projekt i gang, hvor han byggede kroen/hotellet i Klokkerholm/Røgelhede. Han fik sin bror til at kautionere for sig, så da Martinus gik konkurs røg Anders med i købet. Anders måtte sælge Smedegården. I en artikel fra Vendsyssel Tidende fortælles historien om Klokkerholm afholdshotel og Martinus Møgelmose. Her giver han op og sælger hotellet, da han ikke kan få spiritusbevilling, men der kan jo være pyntet på det, så der ikke ligefrem står, at han er gået konkurs.

hus ved kirkegården

Ifølge Henning flyttede de omkring 1920-1921. De flyttede ind i en lejlighed nede i byen ved Slagter-Søren. Han havde et langt hus i Hallund, som familien fik den ene ende af; to stuer og et lille køkken. Med de mange børn, måtte de sætte senge op på loftet, hvor de lå 3 i hver seng. Senere boede de i et hus i Kirkegården. Maren malkede køerne og Anders kalkede huse.

I 1919 blev Verner født og i perioden 1920 til 1922 får familien 3 børn som alle dør kort tid efter, Niels, Gerda og Kathrine. Der er ingen tvivl om, at familien har haft det hårdt med 13 levedygtige børn, der skulle forsørges. Derefter kom i 1924 Peter og derefter Else, som den sidste i 1926. Maren havde således født 19 børn fra hun var 21 år til hun var 43 år.

Børnene kom i skole som 7-årige. Løb hjem til middag kl. 12 og tilbage efter en times pause. 1. og 2. klasse var de i skole 4 dage om ugen om sommeren. Om vinteren kun tirsdag og fredag. Modsat for 3. og 4. klasse. Børnene hjalp meget til. Lugede roer for 2 øre pr. række. Pengene gik til skoleudflugten. Om aftenen inden sengetid sad de på rad og række bag køerne med flagermuslygten. WC fandtes ikke.

Børnene blev sendt ud forat tjene som 9-10 årige, Det var jo en stor familie der skulle forsørges. Elly fortæller at hendes mor græd, hver gang hun skulle sende nogle af sine børn ud for at tjene. De var ikke ret gamle, men selv syntes de, at det var spændende.

Pigerne kom ud at tjene som barnepiger og drengene som hyrdedrenge. De gik til præst i Øster Brønderslev. Cyklede i alt slags vejr, for rutebilen kostede 25 øre. Derefter endte de i deres respektive pladser.

I december 1929 holder Maren og Anders Sølvbryllup.

Det første barnebarn kom allerede i 1931. Magda fik Verna uden for ægteskab. Samme år døde Verner kun 11 år gammel af meningitis. Verna boede de første 5 år hos sine bedsteforældre

Anders startede som gårdmand, men endte som arbejdsmand, hvor han tjente penge ved at kalke huse og som arbejdsmand hos sin bror. Han var blandt andet med til at bygge Mylund kirke i 1926. Det siges at han var den sidste der kalkede husene i Hallund. Som 70 årig kalkede han stadig huse og kravlede op på tagene for at kalke skorstenene.

hus ved mejeri

Det var en forholdsvis fattig familie. Lilly fortæller, at hun huskede de intet ejede, da de flyttede fra Jerslev. Det eneste de flyttede med af værdi, var et stueur. Dette kan dog skyldes, at det hele var brændt tidligere. Som aftægtsfolk fik de senere et hus i udkanten af byen, lige ved mejeriet, med et jordlod til.

Her boede de til Anders døde af kræft i juni 1954, 77 år gammel, ½ år før deres guldbryllup. På dagen for hans begravelse var der solformørkelse.


Maren flyttede i en lejlighed på Sølvgade i udkanten af Hallund ved siden af Købmanden. Her boede hun til ca. 1965. De sidste to år bor hun på et plejehjem i Øster Brønderslev. Jeg tror aldrig hun havde været syg. Jeg husker, at jeg var med mor og far på besøg hos hende på plejehjemmet og da var hun frisk og rørig endnu. Hun var ifølge hendes børn et utroligt dejligt og kærligt menneske, trods de hårde vilkår.

maren kirstine familien moegelmose
Familiebillede fra Maren Kirstines 60 års fødselsdag - De to ældste, Einar og Jens, mangler

Mikkel Christian Jensen og Else Marie Andersdatter

else og mikkel

Else og Mikkel gifter sig i 1876. 8 måneder efter kommer Anders til verden. Mikkel og Else får, ifølge de oplysninger jeg har fået fra familien, et stykke af Elses fars jord i Møgelmose. Faderens gård hedder Vester Møgelmose. De får et stykke lige overfor, hvor de bygger en gård som de kalder Sønder Møgelmose. Gården må være bygget omkring 1876-78.

Elses ældste bror Christen Andersen får Øster Møgelmose og Jens Peter Andersen overtager Vester Møgelmose.

Ifølge den ny lov skal alle nu beholde faderens efternavn Jensen og ikke som tidligere, hvor faderens fornavn bestemte efternavnet.

kirkebog

Dronninglund kirkebog vielse den 24. oktober 1876

Deres første barn Anders Christian bliver født den 21. juni 1877 ( se biografi ovenfor).

gaarden oester moegelmose

Øster Møgelmose

gaarden oester moegelmose

Øster Møgelmose

Martinus er født den 23. april 1878. Han bliver murermester og er med til at opbygge byen Klokkerholm.

Han byggede blandt andet et hotel til jernbanearbejderne, men det var et afholdshotel, hvorfor det ikke gik så godt. Martinus havde selv størstedelen af aktier i hotellet, så da den første ejer ikke magtede at drive hotellet mere og gik fallit, var Martinus næsten tvunget til at overtage hotellet. Her flyttede familien ind i 1918. Hotellet var nær gået konkurs i 1921, men de overlevede og forsøgte at få spiritusbevilling, dog uden held. Byens borgere ville ikke have det. Der blev dog serveret spiritus alligevel og det endte med en politianmeldelse i 1924.

Han forsøgte flere gange at få bevilling, men i 1927 havde man igen nedstemt dette i byen, hvorefter Martinus gav op og solgte hotellet.

Han havde stadig sit erhverv som murermester og byggede to kirker Melholt og Mylund.

melholt kirke mylund kirke

Melholt Kirke bygget 1911 - Mylund Kirke opført 1926. Bygmester murermester Møgelmose

Derudover byggede han også et nyt stuehus til niecen Ingeborg og hendes mand Marinus i Ørum, samt det lille husmandssted som Mikkel og Else Marie boede i de sidste år i Hellevad.

Den 10. november 1880 føder Else Marie en datter, der når at blive hjemmedøbt Kathrine Karen Marie inden hun dør dagen efter.

Katrine Juliane Karen Marie bliver født den 16. februar 1882.

Der er ikke rigtig nogen i familien der har nogen kendskab til denne datter i familien, men hun bliver gift i 1904 med en enkemand Ludvig Henrik Kristian Jensen fra Voer. Jeg formoder at de bosætter sig i Voer sogn, men har ikke fundet mere på denne familie.

Sønnen Jens Christian bliver født 27. september 1884. Han ernærer sig ved en forretning, hvor han sælger, hvad man kaldte galanteri i Klokkerholm. Hans solgte alt fra brevpapir, legetøj til træsko. Han dør som ungkarl den 2. april 1918 34 år gammel og er begravet i Hellevad Kirke.

Sørine Marie kaldet Marie bliver født som den sidste i familien den 22. januar 1887. Hun udvandrer til USA som 17 årig. Hendes veninde rejser til USA med familien et par år før og skriver til Marie, at hun skal komme over og bo hos dem. Marie beslutter sig for at rejse over til veninden og skriver dette til hende. Desværre var postgangen dengang ikke så hurtig - slet ikke over Atlanten. Så brevet fra Marie eller svaret fra veninden er ikke nået frem før Marie rejser. Den 15. juni 1903 går hun ombord på skibet United States i København. Det var bygget i 1903, så det var helt nyt. Der var plads til 1670 passagerer. 130 på 1. klasse, 250 på 2. klasse og resten på 3. klasse, hvor Marie helt sikkert har befundet sig. Hun ankommer til Ellis Island den 27. juli 1903 17½ år gammel. Desværre er veninden der ikke for at hente hende. Det viser sig senere at de har krydset hinanden på Atlanten, da veninden og familien er rejst hjem til Danmark. Hvordan hun som en ung pige helt alene i det fremmede land, har klaret sig er ikke til at vide, men Kristian Møgelmose fortæller, at hun blev gift med en svensker, der muligvis var rejst derover med samme skib og fik to børn. De bosatte sig i Chicago. Marie, som var opkaldt efter hende, skrev med hende i en årrække, men mistede forbindelsen under krigen.

Børnene går i skole på fattiggården, som ligger lige på den anden side af vejen.

Mikkel ændrer i 1910 slægtsnavnet til Møgelmose, som alle sønnerne og deres børn ligeledes får.

Han og Else Marie er da bosat i Hellevad pr. Ørum og har solgt gården i Møgelmose. Det skulle være en lille landbrugsejendom, som sønnen Martinus efter sigende skulle have bygget til dem. Det er muligvis den gård som Martinus selv overtager i 1912 (det år Mikkel dør) på Hellumvej 54.

Else Marie dør i 1911 og blot et år efter dør Mikkel. Det oprindelige Møgelmoseminde brændte senere og eksisterer ikke den dag i dag.

kirkebog

kirkebog

KB: 1844 Else Marie fødes i Vrå den 24. oktober.

KB: 1852 Mikkel Chr. fødes i Voer den 21. november.

FT: 1860 Mikkel bor hos sine forældre i Ørsø skoledistrikt

KB: 1876 Mikkel og Else Marie bliver gift den 24. oktober. Hendes far og bestyreren Christian Sørensen på Møgelmosegård er forlovere.

KB: 1877 Anders Chr. Fødes i Dronninglund 21. juni (opkaldt efter sin morfar)

KB: 1878 Thomas Martinus fødes i Dronninglund 23. november (opkaldt efter sin oldefar)

KB: 1880 Katrine Karen Marie fødes 10. november. Dør dagen efter.

KB: 1882 Katrine Juliane Karen Marie fødes den 16. april.

KB: 1884 Jens Peter Christian fødes 27. september (opkaldt efter sin farfar).

KB: 1887 Sørine Marie Kirstine fødes 22. januar

FT: 1890 Mikkels far dør 30.10. 1890, anført som enkemand der lever af sin formue i Aså.

1903: Sørine Marie Kirstine (kaldet Marie) emigrerer til USA

KB: 1904 Datteren Kathrine Juliane Karen Marie bliver gift med enkemand Ludvig Henrik Kristian Jensen fra Voer, den 14. oktober

KB: 1904 Sønnen Anders bliver gift med Maren Kirstine Rasmussen den 9. december

1910: Slægtsnavnet ændres til Møgelmose

KB: 1911 Else Marie dør 24. oktober

KB: 1912 Mikkel dør 31. januar

Anders Christensen og Cathrine Pedersdatter Winther

anders og cathrine

KB: 1811 Cathrine fødes Sankt Olai 23.09.1811

KB: 1813 Anders fødes 22 februar i Vrensted.

FT: 1834 Anders bor hjemme hos forældrene på gården i Understed, Cathrine tjener på Lerbæk Hovedgård i Elling som tjenestepige. De flytter til Vrå mellem 1834 og 1840.

KB: 1840 Anders og Cathrine bliver viet den 24. april i Sct. Olai Kirke.

Forlovere er: Thomas Poulsen, Vrå (Anders halvbror) og Poul Stephensen. De flytter til Vrå 1840 og 1841.

KB: 1841 Christen fødes i Vrå 26. oktober (opkaldt efter farfar - Christen Andersen)

KB: 1844 Else Marie fødes i Vrå 24. oktober (opkaldt efter mormor - Else Marie Thomasdatter)


FT: 1845 Familien bor i Vrå by med 2 børn, 2 tjenestefolk og 2 aftægtsfolk. Anders er opført som husmand.

KB: 1850 Johanne Conratine fødes i Vrå 29. juli 1850 (opkaldt efter sin morfar- Peder Conradt Winther)

FT: 1860 Familien bor i Vrå, Vesterhede, Anders er stadig husmand og de 4 børn bor hjemme.

KB: 1861 De flytter til Dronninglund den 2. august.

KB: 1875 Kathrine dør 64 år gammel.

kirkebog

FT: 1880 Dronninglund, Søndre Ørsø Fjerding, en gård Vester Møgelmose

Jens Peter Andersen, 26, Gift, Gaardeier, Wraa Sogn Hjørring Amt

Maren Johanne Nielsen, 28, Gift, hans Kone, her i Sognet

Susanne Katrine Jacobsen, 15, Ugift, Tjenestetyende, her i Sognet

Carl Pedersen, 20, Ugift, Tjenestetyende, her i Sognet


Jens Peter Svendsen, 16, Ugift, Tjenestetyende, her i Sognet

Christen Andersen, 38, Ugift, Snedker, Wraa Sogn Hjørring Amt

Anders Christensen, 66, Enkemand, Aftægtsmand, Vrensted Sogn Hjørring Amt

Christine Christensen, 46, Ugift, hans Husholderske, her i Sognet

kirkebog

KB: 1880 Datteren Johanne Conratine bor i et hus i Bredholtskov med sin datter på 6 år og en tjenestekarl. Hun er ikke gift. Hans Chr. Hansen er udlagt som barnefader. De bliver ikke gift. Hun gifter sig med Hans Jensen Nielsen den 21. december.

FT: 1890 Anders bor i Aså. Er anført som enkemand og partikuliær. (lever af sin formue). Sønnen Jens Peter Andersen har overtaget gården Vester Møgelmose.

KB: 1890 Anders dør 30.10.1890.

Ifølge Kristen Møgelmoses oplysninger er det dem der udstykker jord fra Møgelmosegården, som datteren får ,da hun gifter sig.

Nedenstående kan man se, at der i 1906 var 3 matrikler, der tilhørte Else Marie og hendes 2 brødre:

FT: 1906 Dronninglund, Ørsø, Møgelmose, matr. 100K

Mikkel, Chr. Jensen, Husfader, Formue, husejer, 21.11.1852
Else Marie født Andersen, 24.10.1844

FT: 1906 Dronninglund, Møgelmose, Matr. 108,4

Christen Andersen, 26.10.1841, Gårdejer, Snedker
Christine Thøgersen, 05.08.1847
Anders Peter Andersen, 11.04.1884
Rosa Elisabeth Christensen, Tjenestepige
Jens Chr. Andersen, 03.03.1886, Tjenestekarl

FT: 1906 Dronninglund, Møgelmose, Matr. 108A (Vester Møgelmose)

Jens Peter Andersen, 18.06.1853, Gårdejer, Landbrug
Maren Johanne Nielsen, 11.06.1851
Nielsine Kristine Andersen, 18.03.1889
Niels Kristian Andersen, 11.11.1891
Anne Kirstine Andersen, 20.03.1893
Laurits Peter Andersen, 09.01.1898
Tønnes Martinus Jensen, Logerende
Jensine Christine Pedersen, Logerende

kort