herman moegelmose HERMAN MØGELMOSEs historie
født 10.10.1906 - død 01.03.1996
Noget om min fars første år i Næsborg (af Jens Christian Møgelmose)

Min far, Herman, har ikke fortalt så meget om sig selv eller om sit liv, før vi kom til ind i billedet. Han har vel tænkt, at det kunne ingen være interesseret i, eller også er det fordi vi ikke har spurgt nok. Men her vil jeg gerne fortælle noget af det lidt, jeg ved:


herman hoester

Far kom ud at tjene, da han var 10 år. Det fortælles, at årslønnen var en ko, og den trak hans far med hjem i stalden. Den skulle indgå i den fælles husholdning. Der skulle jo noget til med de mange børn i familien.

De fleste vendelboer kender sikkert historien om, at man i Vendsyssel sorterer folk hvert år, og dem man ikke kan bruge sendes til Himmerland, og der klarer de sig godt. Herman havnede i Næsborg. Da han kom til Næsborg, blev han bestyrer på Thinggården, en af de største gårde i byen. I Næsborg traf han Signe, som han senere blev gift med.

herman og signe bryllup

Hendes far var snedker, og hendes mor havde en lille høkerbutik, hvor hun solgte brød, slik og et mindre udvalg af købmandsvarer. Da far og mor blev gift i 1942, købte de deres eget: en mindre gård på ca. 30 tønder land, der var udstykket fra Næsborggård. I en af længerne på deres nye gård boede en ældre kone, Marie, og det blev aftalt, at hun kunne bo der, så længe hun levede. Da hun døde, blev hendes bolig bygget om til svinestald og hønsehus. Gården blev i øvrigt snart for lille. Kostalden blev udvidet, så der blev plads til flere kreaturer, og der blev bygget ny lade og maskinhus. Først i 1951 fik de råd til at bygge et nyt stuehus.

herman og familie

Far gravede selv grunden ud med skovl og trillebør, og så blev der bygget et - efter datidens forhold - moderne hus - med indbygget toilet og bad og centralvarme. Det kom til at koste i alt 36.000 kr. Indtil da havde vi boet hos vores bedstemor.
Hun flyttede med ind i det nye hus.

herman toftegaard
Sinne, Jens Christian, Karen Marie og Herman

Det var et rigtigt familiebrug, de fik grundlagt, hvor alle hjalp til: Far fodrede og malkede køerne, Mor gjorde spandene rene og solgte nymalket mælk til de naboer, der ikke selv havde køer, jeg raspede roer og gav kalvene mælk. De små kalve lærte at drikke ved at sutte på mine fingre, der var dyppet i mælk, indtil de selv kunne drikke af en spand. Min lillesøster, Karen, kælede for kattene og gav dem mælk. Min bedstemor huserede i køkkenet og havde maden parat, når vi var færdige med arbejdet i stalden og på marken. I det hele taget betød fællesskab og hjælpsomhed meget i familien.

herman signe guldbryllup
Signe og Hermans guldbryllup 1992